Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận được một nhà kinh doanh thành công và kiếm tiền đầu tư vào các doanh nghiệp trên toàn thành phố.