Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Để tận dụng lợi thế đầy đủ của trò chơi này tuyệt vời của chiến tranh đọc cũng hướng dẫn (Guide), là tiếng Anh, nhưng giá trị nỗ lực. Để di chuyển binh lính của bạn bằng cách nhấp vào chúng và nhấn hai lần với con chuột, nơi bạn muốn đi. Phải mất một thời gian để c