mt runamuck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có được điểm số cao của bạn, đầu tiên trong cuộc đua slalom, nơi bạn phải đi qua những lá cờ theo hướng mà bạn kiểm tra và "Freestyle" trong đó bạn phải làm thủ thuật trên đường dốc và lan can.