Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất tiếc đó sẽ lăn trên các đường phố!. nhân vật chính của chúng ta, đó là, bạn, lấy một thanh gươm và giáo để cắt tất cả các băng đảng thành viên là. Sau đó họ ăn cắp tiền của họ. "Semper Fidelis" bằng tay "Grand Theft Auto San Andreas".