mr. danger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vẽ một đường với con chuột từ nền tảng đến nền tảng để bạn có thể nhận được để cờ. Bạn có một số tiền nhất định để sử dụng ghi trên thanh bên dưới. Tránh những quả bom!