Mr Walters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con ông Walters để thu thập cà rốt cần thiết để di chuyển từ màn hình. Di chuyển con trỏ, sử dụng lao móc để treo các cách click chuột và đá với các phím mũi tên trái và phải trần.