Mr Vengeance 1

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ đã bước vào ngôi nhà của bạn và tất cả các bạn đang sai lầm, nhìn xung quanh phòng một vũ khí để bảo vệ chính mình và bắn chờ đợi cho bạn.