Mr Snoozleberg

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong mộng du nổi tiếng này, họ đã đưa các sứ mệnh mang ngọn đuốc Olympic tại lễ khai mạc của các trò chơi mùa đông. Giúp chùm đối tượng nơi mà sẽ không tắt.