Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông Bree đã bị mất trí nhớ của mình và quay trở lại mảnh nhà nên việc tìm kiếm cho đến khi toàn bộ não.