Movie Star

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sống như một ngôi sao điện ảnh thực sự lựa chọn quần áo cho các sự kiện khác nhau, ký tặng và chụp ảnh cho báo chí. Các điểm hơn bạn nhận được sẽ tốt hơn sự nghiệp của bạn.