Moutons park

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Trò chơi mà trong đó bạn cần rất nhiều kỹ năng và kiên nhẫn, làm cho giống chó chăn cừu và đặt tất cả các con chiên trong lần.