Mouth Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp bạn bè ninja của chúng tôi để nhận được tất cả các kho báu của mỗi màn hình. Di chuyển bằng phím mũi tên, thu thập các cuộn để di chuyển totem nhấn 'không gian', và khi bạn sao bạn có thể sử dụng chúng theo cùng một cách.