Mountain Bike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển xe đạp leo núi của bạn với các phím mũi tên trên các địa hình khó khăn nhất, thực hiện các thủ đoạn khác nhau khi bạn đang ở trong không khí. Để tìm hiểu các bước nhảy chơi ở chế độ 'đào tạo' và bạn sẽ được giải thích mỗi tùy chọn.