MotoRush 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi thử nghiệm rất tốt với rất nhiều màn hình, xe và các nhân vật để mở khóa. Tới đập kịch bản nhận được sự đầu tiên mà không bị bất kỳ tai nạn, sử dụng các phím mũi tên và Z sử dụng Nitro.