Motorcycle Tycoon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một hội thảo mà bạn tạo ra những chiếc xe tốt nhất cho cuộc thi. Thuê cơ khí tốt nhất và các bộ phận mà bạn cần để giành chiến thắng cuộc đua và nhận được nhiều tiền hơn cho những sáng tạo mới của bạn.