MotoCross FMX

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi thử nghiệm mới với chiếc xe đạp của bạn. Nhận đạt được mục tiêu của mỗi màn hình, kiểm soát cân bằng ở tất cả các lần với con trỏ nhảy và thực hiện thủ thuật với những con số khác nhau cho điểm.