moto X

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện thủ thuật trên các đường dốc được trong mạch, cho điều này sử dụng con trỏ qua các 'không gian' trong nhiều cách khác nhau. Với những điểm bạn nhận được, bạn có thể mua các vật phẩm để cải thiện chiếc xe đạp của bạn.