Moto Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thể chọn từ bốn loại phương tiện để vượt qua những tình huống khác nhau. Bạn có thể làm điều đó trên một chiếc xe máy, trượt tuyết, off-road hoặc trên lợn đực giống; mở khóa khi bạn có được điểm.