Moto Idiot Cross

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tăng tốc bằng cách sử dụng con trỏ bên phải, với lại bạn đi trở lại từ từ, nhấn "Ctrl" khi bạn nhảy và trên không thực hiện thủ đoạn với 'không gian'. Mục tiêu của bạn là để ghi bàn tối đa trên mỗi màn hình.