Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy cho mẹ của bạn một bất ngờ trong việc thiết kế một ngày đặc biệt như vậy cho cô một tấm thiệp chúc mừng đẹp. Bạn có thể tải lên một bức ảnh với nhau và viết một thông điệp tốt đẹp.