mory Run!Run!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi với dibus Nhật Bản giúp Mory để có được tất cả các táo và ra ngoài cửa mà không cần bất cứ ai chạm vào anh.