moronis march

Đang tải trò chơi...
Trộn trò chơi chiến lược chiến tranh với Lemmings. Dẫn quân đội của bạn với lá cờ tiết kiệm tất cả khó khăn. Nhấp vào 'Hướng dẫn' để sử dụng tất cả các công cụ.