morgan moon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một phiên bản mới của một tàu cổ điển. Điều khiển con tàu để bạn tiếp cận những nền tảng chính thức mà không cần nhấn bất cứ điều gì, đừng quên để tiếp nhiên liệu ...