morbidus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngăn chặn virus xâm nhập vào cơ thể. Để loại bỏ những viên thuốc bạn phải đặt các màu tương ứng theo chiều dọc. Sử dụng các phím mũi tên và phím cách để xoay chúng.