MoonShadow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Oana là một gián điệp người phải xâm nhập vào một tổ chức rất nguy hiểm để hoàn thành chúng. Thực hiện theo các hướng dẫn khi bắt đầu học để tấn công âm thầm, với 'C' và con trỏ chọn kiểu tấn công và 'Ctrl' chạy nó.