Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

The Moon Elf Mahjong trong trò chơi này có hai chức năng. Minh họa dưới cùng của hội đồng quản trị và thực hiện nguồn cảm hứng cho bạn để phù hợp với hình ảnh ở tốc độ của ánh sáng.