Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

The Moon Elf Mahjong trong trò chơi này có hai chức năng. Minh họa dưới cùng của hội đồng quản trị và thực hiện nguồn cảm hứng cho bạn để phù hợp với hình ảnh ở tốc độ của ánh sáng.