Moon Buggy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành cuộc hành trình âm lịch đang cố gắng để nhận tất cả các phi hành gia mà bạn tìm thấy trên đường đi. Nếu bạn muốn thêm điểm nhiều hơn miệng hố không thực hiện các pha nguy hiểm với buggy mặt trăng của bạn.