Monsterland 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của trò chơi vui nhộn này, nơi nhiệm vụ của bạn là để loại bỏ những con quái vật ở đúng nơi cho đơn đặt hàng nhỏ đến người mẹ của họ.