Monster Trucks Nitro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe tải quái vật mà bạn chọn để xuất cảnh trước khi thời gian chạy ra ngoài và vượt qua mọi trở ngại. Nâng cấp hồ sơ của bạn trên mỗi màn hình và mở khóa các kịch bản mới.