Monster Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe SUV của bạn thông qua tất cả những thành phố subiéndote bạn nắm bắt được về nhà trước nửa đêm. Tránh chạy qua người đi bộ hoặc động vật, nhìn vào đèn đỏ và cẩn thận với cảnh sát.