Monster Truck Rampage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy như nhiều đơn vị kẻ thù như bạn có thể với 4x4 của bạn chuẩn bị cho chiến tranh, thu thập 'Power Ups "để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lái xe với các phím mũi tên và bắn bằng chuột.