Monster Truck Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bốn cách khác nhau để cạnh tranh với Monster Truck của bạn. Bạn có thể chơi với người khác tham gia đua xe, chế độ thời gian thử nghiệm, chế độ dùng thử hoặc trong bóng tối của thời gian tốt nhất của bạn như là một đối thủ cạnh tranh.