Monster Truck Forest Delivery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

xe tải quái vật này phải vận chuyển nguyên liệu nhạy cảm qua những con đường gập ghềnh và cây cầu không đồng đều. Điều quan trọng là để ngăn chặn thiệt hại hàng hóa trong quá trình vận chuyển.