Monster Truck Destroyer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe tải quái vật cho một cuộc hành trình đầy trở ngại, bom và các loại xe khác rằng bạn càng phá hủy được nhiều điểm hơn bạn nhận được.