Monster Truck Demolisher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có đến 24 màn hình, nơi bạn cần để quản lý các xe tải quái vật bạn chọn phá hủy tất cả mọi thứ trong con đường của bạn mà không bị bất kỳ tai nạn.