Monster Truck !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một thử nghiệm Monster Truck và phải làm tốt nhất của các máy này, hoàn thành các tuyến đường mà sẽ cải thiện thương hiệu riêng của mình. Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển xe và với 'không gian' bạn sử dụng Nitro.