Monster Team Graduation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là ngày tốt nghiệp của 'Monster High "và cần sự giúp đỡ của bạn để lựa chọn kiểu tóc, quần áo và phụ kiện đáng sợ nhất cho ngày hôm đó.