Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chạy đến tháp càng nhanh càng tốt để có được lưu đồng đội của bạn. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy, với Z das đá, nhấn X để khởi động quạt của bạn và nếu bạn giữ phím rằng nếu bạn thực hiện một điện đặc biệt.