Monster Match !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vẽ đường với con chuột để kết nối hai hoặc nhiều con quái vật bằng nhau, bạn có thể vẽ bất kỳ hình dạng bất cứ khi nào có không gian miễn phí. Đừng để những con quái vật đầy màn hình hoặc bạn sẽ mất các trò chơi.