Monster Kartz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia trong một giải vô địch đi-kart chọn trình điều khiển với các tính năng mà bạn thích. Bạn có thể cạnh tranh để được là tốt nhất trong tám chủng tộc khác nhau.