Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các 'Monster High "và sẽ cạnh tranh công chúa Disney nhận được một hình ảnh để tải lên Instagram và xem những gì thích nhất. Thay đổi kiểu tóc, quần áo và đưa khuôn mặt buồn cười.