Monster High VS Disney Princesses Instagram Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các 'Monster High "và sẽ cạnh tranh công chúa Disney nhận được một hình ảnh để tải lên Instagram và xem những gì thích nhất. Thay đổi kiểu tóc, quần áo và đưa khuôn mặt buồn cười.