Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Frankie Stein giúp cơ thể bạn phục hồi sau một tai nạn trong phòng thí nghiệm. Đặt mỗi bên có quyền để sau này chọn quần áo trang web đẹp nhất.