Monster Baby

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một phiên bản làm lại của một clasicazo Donkey Kong, trong đó nhân vật chính là một người giữ trẻ và gorilla trong trường hợp này là một đứa trẻ rất tinh nghịch. Tránh chai và những gì bạn ném, sử dụng một số công cụ để bảo vệ bạn.