MonkeyMetric

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lưu những con khỉ từ các vụ phun trào núi lửa hoàn thành tất cả các màn hình của thế giới khác nhau. Di chuyển đối tượng, cửa điện, né tránh nguy hiểm ... tất cả để đạt được lối ra.