Monkey Trouble 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

hàng Kéo hoặc cột để phù hợp với ba hoặc nhiều gạch cùng màu, khi bạn làm các hộp màu xanh sẽ biến vàng. Làm cho toàn bộ bảng điều khiển là vàng.