Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

khỉ xấu này là chán ở vườn thú và nó bắt đầu ném những mảnh của poop để tất cả mọi thứ mà di chuyển. Càng nhiều càng tốt. Nhưng nó sẽ phải cẩn thận với các bảo vệ hoặc kết thúc sau song sắt (mặc dù trên thực tế đã có cả ngày).