Monkey Poo Fight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai con khỉ, một ở mỗi góc. Cả hai có bụng cũng đầy. Họ làm cho poop, nhận kết quả và ném nó giận dữ chờ đợi một hit trên khuôn mặt của họ. Bất cứ ai có được chiến thắng. Các cách khác, rất bẩn.