Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bay với con khỉ xung quanh đảo, bạn có để có được đất tàu, và để có được điểm thu thập trái cây nổi trong không gian.