Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bay với con khỉ xung quanh đảo, bạn có để có được đất tàu, và để có được điểm thu thập trái cây nổi trong không gian.