Monkey Lander

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bay với con khỉ xung quanh đảo, bạn có để có được đất tàu, và để có được điểm thu thập trái cây nổi trong không gian.