Monkey King !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cứu người của mình từ các ly hợp của ác quỷ mà giữ. Hiện các kỹ năng của bạn như là một samurai sử dụng thanh kiếm của bạn và thổi mới bạn đi mua.