Monkey Kart

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi đua xe vui vẻ tương tự như xe Mario Kart Nintendo. Trò chơi này không chỉ chạy nhưng để có các đối tượng thích hợp để ném vào đúng thời điểm để đối thủ cạnh tranh của bạn bằng cách sử dụng phím dài.